4K

2

Downloads 610
Created Oct 21, 2020
Updated Oct 21, 2020
Software Cinema 4D
Category Intro
Tags 恂 akuraa

A like would be awesome šŸ’œ


======================================

怎Contact怏
šŸŒæ Discord ā†’ akuraa#2003
šŸ•Š Twitter ā†’ akuraafx
šŸ“· Instagram ā†’ akuraavfx

======================================

怎About this Intro怏
šŸŽµ Song/Music ā†’
šŸŒæ Client ā†’ DracoArtz / FX
šŸ–¼ļø Frames ā†’ me
ā± Worktime ā†’ 5h :/
šŸŒŸ Lights & Mats ā†’ collex 2021
šŸ•° Rendertime ā†’ c4d: 2h ae: 3h

Similar intro templates

BLUE CHILL INTRO TEMPLATE! | 1080p
8K   2
Free intro template #10 -thx for 20 likes-
5K   1
INTRO TEMPLATE BY ENOH 100K VIEWS (100 LIKES?)
7K  
[INTRO TEMPLATE] Ɨ CHILL SYNC INTRO Ɨ NTRX DESIGN
4K  
Free 3D Intro #10 | Cinema 4D/AE Template
94K   6
New sync intro template - BEST?
6K   3
Free C4D & AE Intro Template
6K   3
FREE INTRO TEMPLATE BY: A.K // įµįµ’įµ—į¶¤įµ’į¶° įµˆįµ‰Ė¢į¶¤įµį¶° [C4D & AEFX] 10 likes?
3K   1